Reglament

Article 1.- Organització

 

La CURSA ENTRE VINYES és una cursa circular de dues distàncies (8km i 16km) al municipi del Vilosell.

Es tracta d’una cursa organitzada per Tomàs Cusiné i GoGoGoRunners Club, amb el recolzament de l’Ajuntament del Vilosell.

 

Article 2.- Recorreguts

 

Cursa amb dos recorreguts ben diferenciats:

  • 8km i 185m de desnivell positiu (Cursa/Caminada)
  • 16km i 600m de desnivell positiu

L’hora de sortida de la cursa és a les 10h del 29 d’octubre de 2017 per als dos recorreguts, essent el lloc de sortida a la Plaça de Sant Sebastià del Vilosell.

 

Article 3.- Controls de pas

Els participants hauran de passar obligatòriament pels CP marcats. A cada CP hi haurà personal de la organització, i un sistema de verificació electrònic per comprovar el pas dels corredors (en punts aleatoris). Els participants són els encarregats de verificar que quedi marcat el seu pas pel CP.

Es tancarà cursa amb un equip “escombra” de la organització. Es seguirà en tot moment les indicacions del personal de la organització.

 

Article 4.- Inscripció i assegurança:

 

La inscripció a la cursa es farà mitjançant un accés directe des de la pàgina oficial de la Cursa entre Vinyes, mitjançant formulari d’inscripció i pagament amb tarja. Hi haurà, també, un punt d’inscripció presencial al c/Esperança Gonzalez, 5 de Lleida (botiga Barcelona Led). En la inscripció presencial es cobrarà en efectiu.

La inscripció, no es retornarà en cap cas. Les inscripcions es tancaran el dia 26 d’octubre a les 23:59h o a l’arribar a les 350 inscripcions. NO HI HAURÀ INSCRIPCIONS PRESENCIALS.

L’assegurança de caminadors i corredors està inclosa a la inscripció.

 

Article 5.- Preus

 

  • Cursa i Caminada entre Vinyes 8 km: 11€ – 14€ amb samarreta
  • Cursa entre Vinyes 16 km: 14€ – 17€ amb samarreta

 

Les inscripcions es faran a través de la web oficial de la cursa. Trobareu un accés directe a la pàgina principal de la cursa www.cursaentrevinyes.org

Les places seran limitades a 350 corredors en el conjunt de les dues proves.

La inscripció inclou:

  • Participació a la cursa
  • 1 ampolla de vi del celler Tomàs Cusiné
  • Avituallaments líquids i sòlids
  • Diploma de la cursa
  • Sorteig de material dels col·laboradors
  • Tast de vi Tomàs Cusiné a l’arribada

El fet de realitzar la inscripció mostra conformitat del participant amb aquest reglament. El present reglament, pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de la organització.

Per poder participar en la cursa i la caminada, els participants estan obligats a llegir i signar el Reglament. En cap cas es tornarà el preu de la inscripció.

Les Curses entre Vinyes 8km i 16km estan obertes a tots els esportistes amb edat mínima de 18 anys complerts el dia de l’esdeveniment, i a menors, amb el permís patern. La Cursa de 16km està limitada als 14 anys.

 

Article 6.- Categories

 

S’estableixen les següents categories:

Júnior masculí i femení: entre 16 i 18 anys

Sub-23 masculí i femení: entre 19 i 22 anys

Sènior masculí i femení: entre 23 i 40 anys

Veterà masculí i femení: entre 41 i 50 anys

Màster masculí i femení: més de 50 anys

Corredor/a local

Absoluta masculí i femení: comprèn totes les categories de la cursa

 

Club més nombrós

Els premis no seran acumulatius.

Es donarà un premi al primer classificat de cada categoria i als tres primers de l’absoluta.

 

Article 7.- Seguretat

 

En els punts de pas trobareu personal de la organització, al qual se li ha de comunicar en el cas d’abandonament de la cursa.

Es disposarà d’ambulància a l’arribada de la cursa.

El corredor haurà de portar el material adequat per la cursa i el material obligat per la organització.

L’organització podrà suspendre-la o modificar-la per motius de seguretat o quan les condicions climatològiques ho aconsellin.

En cas de necessitat d’evacuació per accident o lesió que impedeixi l’aproximació del corredor, s’intentarà avisar a la organització per telèfon (estarà indicat al dorsal de la cursa) o al control on es trobi, per tal de poder activar el protocol de rescat.

La organització declina tota responsabilitat en cas de danys personals o materials soferts per propis o tercers, tot i que vetllarà per evitar-los.

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT

En el cas de trobar un corredor accidentat o amb problemes, s’ajudarà immediatament. No fer-ho, comporta a la desqualificació de la cursa.

1.- Valoració inicial de la situació i/o lesions

2.- No moure l’accidentat si hi ha la possibilitat d’un os trencat.

3.- Trucar a la organització (el telèfon estarà imprès al dorsal). En cas de no tenir cobertura, aproximar-se al punt de control més proper.

4.- Informar de la situació en comunicació amb la organització.

5.- En cas d’estat greu de l’accidentat, trucar directament al 112.

Si tens coneixement de primers auxilis, utilitza-ls per tractar de manera correcta a l’accidentat. Dóna-li recolzament (evita deixar-lo sol) fins al moment en que arribi l’ajuda mèdica.

 

Article 8.- Límits horaris i abandonaments

 

Durant el transcurs de la Cursa, hi haurà un temps màxim de realització de la Cursa i un temps límit per passar pels diferents CP. No es permetrà seguir als participants que superin aquests temps. Si es vol seguir, serà sota la seva responsabilitat i fora de la cursa (es retirarà el dorsal).

En tot cas, en cas d’abandonament, s’informarà a la organització. Els punts de retorn coincidiran amb els diferents CP. El participant que abandoni, haurà d’esperar a que se’ls reculli, probablement al tancament del mateix control.

 

Article 9.- Material recomanat

 

Telèfon mòbil

Calçat adequat

Paravent (recomanat en cas de mal temps)

Sistema d’hidratació 0,5L

Gorra/Buff (recomanat en cas de Sol)

Ulleres de Sol (recomanat en cas de Sol)

Crema solar (recomanat en cas de Sol)

La organització es reserva el dret d’obligar a portar algun del material recomanat. S’avisarà com a molt tard, el dia anterior a la prova.

 

Article 10.- Infraccions

 

LLEUS I GREUS (comportaran 30min de penalització):

– Anticipar-se a la senyal de sortida

– Escurçar recorregut fora de l’itinerari marcat

– Rebre ajuda externa o anar acompanyat d’una persona no inscrita.

 

MOLT GREUS (Comportaran la desqualificació directa):

– No auxiliar i donar ajuda a un corredor que ho necessiti ni comunicar als organitzadors qualsevol accident

– No passar pels punts de pas obligatoris o passar més tard del seu tancament

– No portar el material adequat ni obligatori de la cursa

– No portar el dorsal visible i/o utilitzar un dorsal amb un altre nom

– Llançar deixalles fora dels llocs designats

– Fer servir un mitjà de transport

– No fer cas a les directrius de seguretat marcades pels organitzadors

 

Article 11.- Responsabilitats

 

– Els participants ho fan sota la seva responsabilitat.

– És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat per cada una de les curses i haver obtingut els coneixements teòrics necessaris per poder-hi participar, així com el seu bon estat físic.

– El participant està obligat a portar el dorsal facilitat per la organització en un lloc visible, a la part davantera durant tota la prova i no es podrà doblegar ni retallar.

– El participant està obligat a presentar el DNI per tal de recollir el dorsal, sempre que la organització li demani.

– Els participants eximeixen a la organització de les reclamacions o demandes basades en suposades accions dels participants o altres que actuïn al seu favor, així com de les reclamacions o demandes resultants de danys que puguin succeir als participants i les seves pertinences, inclòs el robatori o pèrdua.

– La organització podrà retirar de la cursa, sota el seu criteri, als participants que tinguin problemes físics evidents (mareig, desorientació, …) que puguin posar en perill la seva salut.

 

Article 12.- Drets d’imatge

 

La organització es reserva els drets exclusius de les imatge, fotografies, vídeo i informació de les proves en les que els participants estiguin implicats, així com d’utilitzar el material per anuncis, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic o de promoció de l’esdeveniment. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar amb el previ consentiment de la organització.

 

Article 13.- Protecció de dades

 

En virtut de la Lei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, es fa coneixedor a tot participant de la Cursa Entre Vinyes que les seves dades personals estan incorporats a un fitxer automatitzat responsabilitat de GoGoGoRunners Club Esportiu amb CIF G25764259 que podrà fer ús d’ell amb finalitats promocionals relacionats amb la naturalesa de l’esdeveniment al que s’ha inscrit. Si volen rectificar, cancelar o oposar-se, es poden posar en contacte a info@gogogorunners.com.

 

Article 14.- Modificacions

El present reglament pot ser modificat, corregit o millorat en qualsevol moment per la organització.